Accessibility Links

REALIDAD VIRTUAL

Horror, Science Fiction, Thriller 1h 25m 2021

[CAT]
Un director de cinema fa un fosc pacte perquè la seva carrera agafi embranzida. El primer pas és convidar els actors i l’equip tècnic a la projecció de la pel·lícula que acaben de realitzar. Quan el projector s’engega, els convidats descobreixen que el film és ple d’escenes que ells no han rodat en cap moment. A partir d’aquell moment, el que passa a la pantalla tindrà conseqüències en el món real.

[ES]
Un director de cine hace un oscuro pacto para que su carrera despegue. El primer paso es invitar a los actores y al equipo técnico a la proyección de la película que acaban de realizar. Cuando el proyector se pone en marcha, los invitados descubren que el film está lleno de escenas que ellos nunca rodaron. A partir de ese momento, lo que sucede en la pantalla tendrá consecuencias en el mundo real.

[EN]
A film director makes a dark pact to get his career off the ground. The first step is to invite the actors and crew to a screening of the film they have just made. When the projector is switched on, the guests discover that the film is full of scenes that they never shot. From that point on, what happens on screen will have consequences in the real world.

Director

Hernan Filndling

Screenwriter

Hernán Findling

Screenwriter

Lourdes Prado Méndez

Cinematography

Nicolás Gorda

Language

Spanish

Subtitles

English

Country

Argentina

Studios

Vendes internacionals: FilmSharks Int'l, Productora: Wit Films SRL